Vlastné škatule a tašky, miesto všetko v jednom a podpora od odborníkov na balenie.

Ochrana osobných údajov

My v PackFancy sa zaviazali chrániť vaše súkromie. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na naše webové stránky. Tieto zásady ochrany osobných údajov upravujú naše postupy zhromažďovania, spracovania a používania údajov. Opisuje tiež vaše voľby týkajúce sa používania, prístupu a opravy vašich osobných údajov. Ak nesúhlasíte s postupmi spracovania údajov popísanými v týchto zásadách ochrany osobných údajov, nemali by ste tieto webové stránky používať.

V týchto Zásadách ochrany osobných údajov sa „PackFancy“, „nás“ a „my“ vzťahuje na PackFancy Limited. „Webové stránky“ znamenajú webové stránky PackFancy (vrátane, bez obmedzenia, www.PackFancy.com, app.PackFancy.com a akýchkoľvek následných adries URL, mobilné alebo lokalizované verzie a súvisiace domény a subdomény) a „Produkty“ znamenajú produkty, aplikácie PackFancy. a služieb, v každom prípade v akomkoľvek formáte, ktorý môžu byť ponúkané teraz alebo v budúcnosti.

1. Čo robíme s vašimi informáciami?

Keď si niečo kúpite od PackFancy, zhromažďujeme osobné a obchodné informácie, ktoré nám poskytnete, ktoré môžu zahŕňať vaše meno, obchodný názov, adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo.

Keď navštívite našu webovú stránku, automaticky dostaneme aj vašu adresu internetového protokolu (IP) a ďalšie základné informácie o vašom prehliadači, operačnom systéme a zariadení, čo nám pomáha poskytovať lepšiu podporu a zlepšovať vaše skúsenosti s produktmi PackFancy. S vaším súhlasom vám tiež môžeme posielať e-maily o našich produktoch, službách a iných aktualizáciách.

Vaše osobné údaje nikdy nepredáme žiadnej tretej strane.

2. Súhlas, povolenia, zverejnenia

Keď nám poskytnete svoje osobné alebo obchodné informácie na dokončenie transakcie, získajte cenovú ponuku, overte alebo nabite svoju kreditnú/debetnú kartu; zadáte objednávku alebo zabezpečíte dodávku, dávate nám súhlas na zhromažďovanie, uchovávanie a používanie týchto informácií vo váš prospech a/alebo na zlepšenie našich služieb a ponúk.

Na našej webovej stránke uverejňujeme posudky a komentáre zákazníkov, ktoré môžu obsahovať osobné údaje. Pred zverejnením mena a posudku zákazníka získavame súhlas každého zákazníka prostredníctvom e-mailu. O váš priamy vyjadrený súhlas vás požiadame aj vtedy, ak požadujeme vaše osobné alebo obchodné informácie na akýkoľvek iný účel.

-Nebudeme používať zhromažďovanie osobných údajov používateľov ako hlavný účel.
-Bez vášho súhlasu nepoužijeme vaše osobné údaje ani obrázky na reklamu.

Kedykoľvek môžete odvolať svoj súhlas s ďalším zhromažďovaním, používaním alebo zverejňovaním vašich informácií spoločnosťou PackFancy, a to tak, že nás kontaktujete na adrese [chránené e-mailom]. PackFancy si vyhradzuje právo ponechať si akékoľvek predtým zhromaždené informácie na účely dokončenia akýchkoľvek objednávok alebo riešenia akýchkoľvek sporov, ako aj na analýzu súhrnných údajov.

3. Informácie o objednávke

Príklady zhromaždených osobných údajov: meno, fakturačná adresa, dodacia adresa, informácie o platbe (vrátane čísel kreditných kariet, Paypal), e-mailová adresa a telefónne číslo.
Účel zberu: poskytnúť vám produkty alebo služby na splnenie našej zmluvy, spracovať vaše platobné údaje, zabezpečiť prepravu, poskytnúť vám faktúry a/alebo potvrdenia objednávok, komunikovať s vami, kontrolovať naše objednávky z hľadiska potenciálneho rizika alebo podvodu a keď v súlade s preferenciami, ktoré ste s nami zdieľali, vám poskytneme informácie alebo reklamu týkajúcu sa našich produktov alebo služieb.
Zdroj zberu: zhromaždené od vás.
Zverejnenie na obchodné účely: zdieľané s naším procesorom Shopify a Paypal.

4. Služby tretích strán

Poskytovatelia tretích strán, ktorých využívame, budú zhromažďovať, používať a zverejňovať vaše informácie iba v rozsahu potrebnom na to, aby mohli vykonávať služby, ktoré nám poskytujú.

Niektorí poskytovatelia služieb tretích strán, ako sú platobné brány a iní spracovatelia platobných transakcií, majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov, pokiaľ ide o informácie, ktoré im musíme poskytnúť pre vaše transakcie súvisiace s nákupom. Pre týchto poskytovateľov odporúčame, aby ste si prečítali ich zásady ochrany osobných údajov, aby ste pochopili, akým spôsobom sa bude nakladať s vašimi osobnými a obchodnými informáciami.

Keď opustíte doménu PackFancy.com alebo budete presmerovaní na webovú stránku alebo aplikáciu tretej strany, už sa na vás nevzťahujú tieto zásady ochrany osobných údajov ani podmienky poskytovania služby PackFancy. PackFancy nezodpovedá za postupy ochrany osobných údajov iných stránok a nemôžeme zaručiť bezpečnosť vašich osobných údajov pri používaní takýchto stránok tretích strán.

5. Zabezpečenie

Aby sme ochránili vaše informácie, prijímame primerané opatrenia na zabezpečenie ochrany pred stratou, zneužitím, zverejnením a zmenou. Prístup k vašim osobným údajom obmedzujeme na zamestnancov, o ktorých sa domnievame, že primerane potrebujú prísť do kontaktu s týmito informáciami, aby vám mohli poskytovať produkty alebo služby alebo vykonávať svoju prácu. Keď zadáte citlivé informácie (napríklad heslo), tieto informácie pri prenose zašifrujeme pomocou štandardnej technológie šifrovania Transport Layer Security (SSL).

Informácie o kreditných/debetných kartách a bankové informácie pre platby, ktoré zadáte ako súčasť procesu platby, sa prenesú priamo do nášho zabezpečeného spracovateľa obchodníka s použitím ich najlepších postupov a zabezpečenia. PackFancy neuchováva ani nemá prístup k úplným číslam kreditných/debetných kariet alebo identifikácii bankového účtu na spracovanie počas online platby alebo kedykoľvek inokedy.

6. Zmeny týchto pravidiel ochrany osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme pravidelne aktualizovať. Akékoľvek zmeny v zásadách ochrany osobných údajov uverejníme na tejto stránke a ak budú zmeny významné, pošleme vám e-mailové upozornenie s výraznejším upozornením.

Aj keď vás budeme informovať o akýchkoľvek podstatných zmenách týchto Zásad ochrany osobných údajov, odporúčame vám pravidelne kontrolovať tieto Zásady ochrany osobných údajov.

V prípade akvizície alebo fúzie PackFancy s inou spoločnosťou, vaše informácie môžu byť prevedené na nových vlastníkov, aby sme vám mohli naďalej poskytovať produkty a služby.

7. Otázky a kontakt

Ak by ste chceli získať prístup, zmeniť alebo odstrániť akékoľvek osobné údaje, ktoré o vás máme, podať sťažnosť alebo jednoducho chcete získať viac informácií o našich zásadách ochrany osobných údajov, kontaktujte nás na adrese [chránené e-mailom].

Yiwu PackFancy Packaging Co., Ltd
1st, Unit 3, Building 2, Yi'an 2nd District, Houzhai Street, YiWu, Zhejiang 322008, China
+86 183 2909 2593