Vlastné škatule a tašky, miesto všetko v jednom a podpora od odborníkov na balenie.

Obaly a ich vplyv na správanie spotrebiteľa

žena stojí pred regálom s tovarom

Balenie je základným prvkom, ktorý pomáha zákazníkovi rozhodnúť sa, či si konkrétny produkt kúpi alebo nie. A jeho vplyv na správanie spotrebiteľov závisí od týchto premenných: farba obalu, obrázok na pozadí, obalový materiál, štýl písma, dizajn obalu, tlačené informácie a inovácia. (Global Journal of Management and Business Research, 2012, s.55)

Podľa StartupNation: „Odhaduje sa, že 60 – 70 % nákupných rozhodnutí sa uskutočňuje v obchode. Spotrebiteľ odchádza z domu, aby sa vrátil s produktom, ktorý slúži určitému účelu, ale zatiaľ nebolo urobené žiadne ťažké rozhodnutie o značke, ktorú si vybrať. Môže to byť čokoľvek. Konečný výber závisí od rôznych faktorov. Niektorí spotrebitelia siahajú po rutinnej značke; niektorí idú na rozsiahly prieskum a veľká časť z nich ide na impulzný nákup. Rozhodovanie na mieste o výbere medzi alternatívami je ovplyvnené vnímaním produktu (prostredníctvom dizajnu obalu), znalosťami o značke, postojom k značkám, osobnosťou spotrebiteľa, životným štýlom, kultúrou a ďalšími faktormi.“

Na druhej strane prvky balenia ako farba, obrázky, typografia a názov značky priťahujú pozornosť spotrebiteľov na konkrétny produkt, zlepšujú jeho vzhľad a ovplyvňujú vnímanie značky spotrebiteľmi. S rastúcou konkurenciou rôznych priemyselných odvetví na trhu zohrávajú obaly produktov zásadnú úlohu v priamej komunikácii so spotrebiteľmi s cieľom ovplyvniť ich rozhodnutie o kúpe.

Mnohé podniky sa snažia maximalizovať tieto prvky a faktory pri nákupnom správaní spotrebiteľov. Spoločnosti preto musia pri navrhovaní produktového balíka zvážiť základné kultúrne rozdiely. Keďže obal bol rozhodujúcim faktorom pri rozhodovaní. Atraktívny obal produktu je vždy preferenciou uspokojiť spokojnosť zákazníka podľa životného štýlu spotrebiteľa a miery zapojenia sa do nákupu produktu.

Spotrebiteľské správanie smerom k vášmu produktu spúšťa to, ako vnímajú váš produkt. Ľudia sú čoraz náročnejší a spoločnosti sa prispôsobujú ich úrovni poskytovaním dostatku informácií a poskytovaním funkcií.

zdieľam
Kontaktujte nás pre osobné ošetrenie
+ 86 131234567890
WhatsAppNapíšte nám

výrobky Kategórie

Obsah
zobraziť ikonu kontaktujte nás
Kontaktujte nás pre podporu balenia
+ 86 18329092593
WhatsAppNapíšte nám